Σημασιολογική πρόσβαση σε δεδομένα Παγκοσμίου Ιστού

Το IEEE NTUA SB – Computer Society με χαρά σας προσκαλεί στην ομιλία με θέμα «Σημασιολογική πρόσβαση σε δεδομένα Παγκοσμίου Ιστού» με ομιλητή τον καθηγητή Γιώργο Στάμου την Πέμπτη 29 Μαΐου, στις 2.30μ.μ., στο Αμφιθέατρο Πολυμέσων, κάτω από την Κεντρική Βιβλιοθήκη. Continue reading “Σημασιολογική πρόσβαση σε δεδομένα Παγκοσμίου Ιστού”

Ομιλία Δρ. Νικόλαου Καρακατσάνη [University of Geneva, Switzerland]‏

Το IEEE NTUA SB – EMB Chapter έχει την τιμή να σας προσκαλέσει στην ομιλία του Δρ. Νικόλαου Καρακατσάνη, ερευνητή στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Γενεύης, με θέμα “Whole body parametric PET: a molecular imaging framework for translation of truly quantitative PET into the clinical oncology”.
Η ομιλία θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 13 Μαΐου στις 16:00 στο Αμφιθέατρο Πολυμέσων, κάτω από την Κεντρική Βιβλιοθήκη.

Σας περιμένουμε όλους εκεί!

—————————–

Static whole body PET/CT imaging is considered the standard clinical approach to diagnosis and treatment response monitoring for a wide range of oncologic malignancies. Alternative PET imaging protocols involving dynamic acquisition of temporal images have been implemented in the research setting, allowing quantification of tracer dynamics, an important capability for tumor characterization and cancer treatment response monitoring. Nonetheless, dynamic protocols have been confined to single bed-coverage limiting the axial field-of-view to ~15-20 cm, and have not been translated to the routine clinical context of whole-body PET imaging for the inspection of disseminated disease. On the contrary, in this talk we will pursue a transition for the first time to the novel dynamic whole body PET parametric imaging, by presenting, within a unified framework, clinically feasible multi-bed dynamic PET acquisition protocols a s well as advanced parametric imaging methods. We investigate solutions to address the challenges of: (i) long acquisitions, (ii) small number of dynamic frames per bed, and (iii) non-invasive quantification of kinetics in the plasma. A novel dynamic (4D) whole body PET acquisition protocol of ~45min total length will be presented, composed of (i) an initial 6-min dynamic PET scan over the heart, followed by (ii) a sequence of multi-pass multi-bed PET scans over the whole body. Moreover, a set of advanced linear regression schemes will be presented to particularly address the presence of high levels of noise in an attempt to achieve a better trade-off between the mean-squared error (MSE) and the Contrast to Noise (CNR) metrics for enhanced quality in task-based imaging.

Dr. Nicolas A. Karakatsanis was born in 1982 in Athens. He is currently a research associate in the Division of Nuclear Medicine at University Hospital of Geneva, Switzerland. He also maintains a close and active collaboration with the Division of Nuclear Medicine of the School of Medicine of Johns Hopkins University, USA, where he had been appointed a postdoctoral research fellow from 2011 to 2013. Dr Karakatsanis received his Bachelor and Masters joint Diploma as well as his PhD in Electrical and Computer Engineering in 2005 and 2010 respectively from the National Technical University of Athens, Greece. His PhD thesis , supervised by Dr Konstantina Nikita, was on the optimization of PET systems performance and data acquisition protocols using Monte Carlo simulations, while his current interests focus on truly quantitative whole-body PET parametric imaging. He has published more than 10 articles in international journals and over 40 articles in peer-reviewed conference proceedings.

Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις‏

Tο IEEE NTUA Student Branch με χαρά σας προσκαλεί στην ομιλία με θέμα «Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις» στις 30 Απριλίου, ώρα 15.30-17.30 στο Αμφιθέατρο Πολυμέσων της Κεντρικής Βιβλιοθήκης, κατά την οποία θα αναπτυχθούν θέματα που σχετίζονται με :

  • Μεθοδολογίες διεξαγωγής Δοκιμών και Μετρήσεων κατά τον Έλεγχο Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων
  • Έντυπα Υπεύθυνης Δήλωσης Εγκαταστάτη Μηχανικού – Συμπλήρωση
  • Θεμελιακό σύστημα γείωσης – Κατασκευή, Όρια, Μέτρηση Προδιαγραφές οργάνων
  • Η συμβολή του Π.Σ.Δ.Μ (Πανελλήνιος Σύλλογος Διπλωματούχων Μηχανολόγων-Ηλεκτρολόγων) καθώς και τα προβλήματα με τα δικαιώματα των μηχανικών.

Βασικοί ομιλητές θα είναι οι:

Δρ. Ι.Φ. Γκόνος
Δρ. Απ. Ευθυμιάδης
Δρ. Ν. Κιμουλάκης
Δρ. Χ.Α. Χριστοδούλου

Σας περιμένουμε όλους εκεί!

egkatastaseis

Ομιλία καθηγητή Α.Κλαδά

Το IEEE NTUA Student Branch με χαρά σας προσκαλεί στην ομιλία με θέμα «Ηλεκτροπαραγωγή-Ηλεκτροκίνηση και εφαρμογές τους» με ομιλητή τον καθηγητή Αντώνη Κλαδά την Τρίτη 29 Απριλίου στις 3μ.μ. στο Αμφιθέατρο Πολυμέσων, κάτω από την Κεντρική Βιβλιοθήκη.

Η διάλεξη θα διαρθρωθεί σε 2 θεματικές ενότητες, οι οποίες θα σχετίζονται με θέματα συστημάτων ηλεκτροπαραγωγής και ηλεκτροκίνησης αντίστοιχα, δυο τομείς με κορυφαία σημασία για το σύγχρονο ενεργειακό μηχανικό. Πέραν του θεωρητικού υποβάθρου και του γενικού προσανατολισμού στη βελτιστοποίηση σχεδιασμού των ηλεκτρικών μηχανών θα παρουσιαστούν ενδιαφέρουσες υλοποιήσεις οι οποίες έχουν πραγματοποιηθεί στα πλαίσια ερευνητικών δραστηριοτήτων. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί τόσο στην θεωρία όσο και στη πρακτική εφαρμογή, με γνώμονα τα σύγχρονα ενδιαφέροντα του ενεργειακού ηλεκτρολόγου μηχανικού. Ας σημειωθεί ότι η διάλεξη θα είναι γενικού και ενημερωτικού περιεχομένου, οπότε οι εξειδικευμένες γνώσεις δε θεωρούνται απαραίτητες για τη κατανόηση της ομιλίας.

Σας περιμένουμε όλους εκεί!

kladas