Εσωτερική Οργάνωση

Συντονιστής (Head) των Student Chapters

 • Διασφάλιση ομαλής λειτουργίας των chapters
 • Συντονισμός των επιμέρους chapters
 • Μέριμνα για υλικοτεχνική υποστήριξη
 • Επίλυση προβλημάτων (Troubleshooting)

Ομιλίες, Επισκέψεις, Σεμινάρια

 • Συντονισμός επισκέψεων και σεμιναρίων
 • Υλοποίηση (σε συνεργασία με άλλα μέλη)
 • Συλλογή ιδεών και ευκαιριών
 • Επικοινωνία με τη Βιομηχανία

Public Relations

 • Social Media
 • Διαφήμιση
 • Επικοινωνία με άλλα Student Branches
 • Επικοινωνία με ΜΜΕ

Human Resources & Recruiting

 • Δικτύωση (Networking) – Mentors & Alumni
 • Προσέγγιση νέων μελών
 • Διαχείριση λίστας μελών
 • Διαχείριση λιστών και μηνυμάτων

 Information Technology & Support

 • Διαχείριση site
 • Διαχείρηση βάσεων δεδομένων
 • Τεχνική υποστήριξη υπόλοιπων επιτροπών

Design Responsible

 • Έντυπο Υλικό & Publications

Διαγωνισμοί & IEEE Linking

 • Προώθηση προγραμμάτων
 • Διεξαγωγή έκτακτων διαγωνισμών και διαγωνισμών της ΙΕΕΕ

Fundraising

 • Ανεύρεση πόρων
 • Διαχείρηση πόρων
 • Προώθηση επιχειρηματικότητας