Αποτελέσματα εκλόγων Ex-Committee IEEE NTUA SB για την περίοδο 2016-2017

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της εκλογικής διαδικασίας για την ανάδειξη του Ex-Committee IEEE NTUA SB για την περίοδο 2016-2017 που πραγματοποιήθηκε στις 26/9/2016 προέκυψαν τα παρακάτω αποτελέσματα:

-Chair: Κοβάνης Γεώργιος

-Secretary: Ανδριόπουλος Αθανάσιος

-Treasurer: Ψυρούκης Ηλίας

Σημειώνεται ότι οι τελικές θέσεις του προεδρείου προκύπτουν ύστερα από συνεννόηση μεταξύ των εκλεγμένων μελών του προεδρείου.

Αναλυτικά αποτελέσματα:

Ψήφισαν: 8

Σύνολο ψήφων: 21

Έγκυροι ψήφοι: 20

Άκυροι ψήφοι: 1

Οι ψήφοι ανά υποψήφιο διαμορφώνονται ως εξής:

Ανδριόπουλος Αθανάσιος: 4

Γεωργιάδης Στυλιανός: 3

Κοβάνης Γεώργιος: 6

Σιουτάρης Φώτης: 3

Ψυρούκης Ηλίας: 4