Σεμινάριο σχεδιασμού ολοκληρωμένων κυκλωμάτων

Η σχεδίαση κυκλωμάτων πολύ μεγάλης κλίμακας ολοκλήρωσης (VLSI) είναι μία ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα τεχνολογική και επιστημονική περιοχή, της οποίας τα αποτελέσματα απολαμβάνουμε καθημερινά (υπολογιστές, κινητά, ευφυείς συσκευές ελέγχου είναι μερικά μόνο από αυτά).

Για την αποτελεσματική εκμετάλλευση των τεχνολογικών δυνατοτήτων της Σχεδίασης VLSI, όμως, χρειάζεται ικανότητα σχεδίασης και χειρισμού ψηφιακών κυκλωμάτων με εκτεταμένη και πολύπλοκη λογική λειτουργία, που πολλές φορές ξεφεύγει από τις ανθρώπινες ικανότητες, ακόμη κι αν ο σχεδιαστής έχει μακροχρόνια εμπειρία και ξεχωριστές δεξιότητες. Όμως νέες μέθοδοι εργασίας και σχετικά εργαλεία δίνουν την δυνατότητα να ξεπεραστούν αυτά τα όρια και να σχεδιάζονται ολοκληρωμένα κυκλώματα με απίστευτα πολύπλοκη λογική λειτουργία, όταν προκύπτει σχετική ανάγκη.

Μια μεθοδολογία του τύπου αυτού, που δίνει την δυνατότητα ευθύγραμμης και ανώδυνης σχεδίασης ιδιαίτερα πολύπλοκων λογικών κυκλωμάτων, θα παρουσιαστεί στο σεμινάριο που διοργανώνει το IEEE NTUA Student Branch και θα πραγματοποιηθεί σε δύο μέρη, την Τετάρτη 20 Μαΐου στις 3:15 μ.μ. και την Τετάρτη 27 Μαΐου την ίδια ώρα στο Αμφιθέατρο 5 Νέα Κτίρια Ηλεκτρολόγων με ομιλητή τον Επίκουρο Καθηγητή του ΕΜΠ, κ. Κουκούτση Ηλία. Στην συνέχεια θα ακολουθήσει hands-on workshop πάνω στην υλοποίηση ενός ολοκληρωμένου κυκλώματος μικρής κλίμακας.
Δήλωση συμμετοχής: http://goo.gl/forms/uyvsKub6iQ

Σας περιμένουμε!