Σημασιολογική πρόσβαση σε δεδομένα Παγκοσμίου Ιστού

Το IEEE NTUA SB – Computer Society με χαρά σας προσκαλεί στην ομιλία με θέμα «Σημασιολογική πρόσβαση σε δεδομένα Παγκοσμίου Ιστού» με ομιλητή τον καθηγητή Γιώργο Στάμου την Πέμπτη 29 Μαΐου, στις 2.30μ.μ., στο Αμφιθέατρο Πολυμέσων, κάτω από την Κεντρική Βιβλιοθήκη.

Σας περιμένουμε όλους εκεί!

—————————–

Ο τεράστιος όγκος της πληροφορίας που δημοσιεύεται στον Παγκόσμιο Ιστό, σε συνδυασμό με την ανάγκη για αποτελεσματικές υπηρεσίες που εκμεταλλεύονται τις πληροφορίες αυτές, έχουν συγκεντρώσει σημαντικό ενδιαφέρον στην ανάπτυξη τεχνολογιών σημασιολογικής ολοκλήρωσης και ανάλυσης δεδομένων. Παραδείγματα αποτελούν προσπάθειες για αναπαράσταση σημασιολογικών δεδομένων, όπως το schema.org (που ξεκίνησαν από τις Bing, Google, Yahoo!, Yandex και άλλους), ανάπτυξη λεξιλογίων και γνώσεων (όπως το SNOMED CT, CIDOC CRM κλπ) και νέα πρότυπα της W3C όπως το SKOS (για την αναπαράσταση απλών γνώσεων), OWL 2 (για την αναπαράσταση οντολογικής γνώσης) και SPARQL (για την αναπαράσταση σημασιολογικών ερωτημάτων). Στο πλαίσιο αυτό, τελευταία αναπτύσσονται αποτελεσματικά συστήματα για σημασιολογική πρόσβαση σε δεδομένα Παγκοσμίου Ιστού, δημιουργώντας τη βάση για ευφυείς υπηρεσίες που θα διευρύνουν σημαντικά τις δυνατότητες χρήσης του. Στην παρουσίαση αυτή, θα περιγράψουμε τις τεχνολογίες αιχμής στην αντιστοίχιση βάσεων δεδομένων με πλούσιες οντολογικές περιγραφές, με στόχο τη διατύπωση εκφραστικών ερωτημάτων που δεν απαιτούν λεπτομερή γνώση του τρόπου αποθήκευσης των δεδομένων.