Επεξεργασία Ιατρικής Εικόνας με χρήση MATLAB‏

Το IEEE NTUA SB – EMB Chapter με χαρά σας προσκαλεί στο workshop με τίτλο “Τεχνικές Ανάλυσης και Επεξεργασίας Ιατρικής Εικόνας: Εφαρμογή σε εικόνες μαστογραφίας και υπερήχων καρωτίδας” που θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 12 Μαΐου και ώρα 10.30-12.30 στο PcLab A3 στα Ν. Κτήρια Ηλεκτρολόγων από το Δρ. Ι. Ανδρεάδη, μέλος του Εργαστηρίου Βιοϊατρικών Προσομοιώσεων και Απεικονιστικής Τεχνολογίας (BIOSIM) της σχολής μας.

Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν τις βασικές αρχές για αυτόματη επεξεργασία ιατρικής εικόνας και να εφαρμόσουν σύγχρονους αλγορίθμους σε πραγματικές ιατρικές εικόνες μέσα από το υπολογιστικό περιβάλλον MATLAB.

Περισσότερες πληροφορίες για το περιεχόμενο του workshop μπορείτε να βρείτε παρακάτω. Το υλικό του workshop επιμελήθηκαν οι κ. Δρ. Ιωάννης Ανδρεάδης και Αιμιλία Γαστουνιώτη, των οποίων τα βιογραφικά επισυνάπτονται παρακάτω.

Για τη συμμετοχή σας στo workshop συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα μέχρι την Κυριακή 11/5 13:00 μ.μ. . Λόγω του περιορισμένου αριθμού θέσεων θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας. Είναι επιθυμητή βασική γνώση MATLAB.

Φόρμα συμμετοχής

—————————–

Στόχος της συγκεκριμένης παρουσίασης είναι να τεθούν οι βασικές αρχές και να παρουσιασθούν διαδεδομένοι αλγόριθμοι για την αυτόματη επεξεργασία ιατρικής εικόνας. Στο πρώτο τμήμα της παρουσίασης, θα πραγματοποιηθεί εφαρμογή σε εικόνες μαστογραφίας για την ανάλυση συμπλεγμάτων μικροασβεστώσεων του μαστού. Συγκεκριμένα, θα συζητηθούν τεχνικές για μια σειρά αυτόνομων σταδίων που περιλαμβάνουν: την προ-επεξεργασία της εικόνας, με σκοπό την ενίσχυσή της, την κατάμηση των ευρημάτων από τον περιβάλλοντα ιστό, την εξαγωγή κρίσιμων χαρακτηριστικών, που σχετίζονται με τη μορφολογία και την υφή, και τέλος την εφαρμογή μεθόδων ταξινόμησης ώ στε να επιτευχθεί με αυτόματο τρόπο διαχωρισμός μεταξύ καλόηθων και κακόηθων ευρημάτων. Στη συνέχεια, θα γίνει αξιοποίηση των συγκεκριμένων τεχνικών σε μία επιπλέον εφαρμογή, της διάγνωσης καρδιακών ασθενειών, που αποτελεί τη βασικότερη αιτία θανάτων παγκοσμίως. Συγκεκριμένα, θα αξιοποιηθούν εικόνες υπερήχων καρωτίδας ώστε ακολουθώντας κατάλληλα βήματα προ-επεξεργασίας, κατάτμησης περιοχών ενδιαφέροντος, ανάλυσης υφής, επιλογής εύρωστων χαρακτηριστικών και ταξινόμησής τους, να διερευνηθούν κρίσιμοι παράγοντες για την ανάλυση του αρτηριακού τοιχώματος και να είναι δυνατός ο διαχωρισμός ασθενών υψηλού και χαμηλού κινδύνου.

O Ανδρεάδης Ιωάννης είναι Δρ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Υπολογιστών, στον τομέα της Βιοϊατρικής Τεχνολογίας. Ολοκλήρωσε τις προπτυχιακές σπουδές του στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο το 2006 στο τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών και στη συνέχεια πραγματοποίησε τη διδακτορική του έρευνα στο εργαστήριο Βιοϊατρικών Προσομοιώσεων και Απεικονιστικής Τεχνολογίας. Έχει εργαστεί ως βοηθός καθηγητή και υπεύθυνος εργαστηρίου σε προπτυχιακά και μεταπτυχιακά μαθήματα της σχολής. Διετελεί κριτής σε επιστημονικά περιοδικά και έχει συμμετάσχει στην οργάνωση επιστημονικών συνεδρίων στο πεδίο της Βιοϊατρικής Τεχνολογίας. Έχει συγγράψει σημαντικό αριθμό δημοσιεύσεων που έχουν δημοσιευθεί σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά και συνέδρια. Τα βασικά ερευνητικά του ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν ανάλυση ιατρικής εικόνας, μηχανική μάθηση και ανάπτυξη συστημάτων υποβοηθούμενης διάγνωσης.

Η Αιμιλία Γαστουνιώτη απέκτησε το δίπλωμα Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο το 2009. Έκτοτε, πραγματοποιεί τη διδακτορική της διατριβή στο εργαστήριο Βιοϊατρικών Προσομοιώσεων και Απεικονιστικής Τεχνολογίας. Τα βασικά επιστημονικά της ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν ανάλυση ιατρικής εικόνας και μηχανική μάθηση, προς την κατεύθυνση υποστήριξης της ιατρικής διάγνωσης. Έχει διετελέσει υπεύθυνη εργαστηρίων και βοηθός καθηγητή σε προπτυχιακά και μεταπτυχιακά μαθήματα της σχολής, ενώ έχει συμμετάσχει ως μέλος της οργανωτικής επιτροπής σε τρία επιστημονικά συνέδρια. Είναι επίσης συγγραφέας 14 εργασιών που έχουν δημοσιευθεί σε πρακτικά επιστημονικών συνεδρίων, σε διεθνή περιοδικά και σε κεφάλαια επιστημονικών βιβλίων.